Season's Greetings - "Deepawali, Vishvakarma Day, Bhai Dooj, Guru Teg Bahadur Martyr Dum day, Chhath Puja, and Guru Nanak Dev Jayanti."

27/09/2015 - SEREA's AGM at Kharagpur